Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím

Pridané 3. mája 2022 | Článok -

Od 1.4.2022 sa novelou Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) zmenili podmienky skončenia pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím.

Ochrana zamestnanca so zdravotným postihnutím pred výpoveďou je totiž zabezpečená získaním predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce. Táto novela sa premietla aj do Zákona o štátnej službe (zákon č. 55/2017 Z. z.) a Zákona o službách zamestnanosti (zákon č. 5/2004 Z. z.).

Od apríla sa tak zjednoduší proces prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv