Obchodný zákonník umožňuje založenie spoločnosti zjednodušeným spôsobom. Môže byť takto založená ambulancia/lekáreň?

Pridané 16. marca 2023 | Článok -

Samotné založenie obchodnej spoločnosti so sebou prináša prípravu viacerých dokumentov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spoločnosť bola zapísaná do živnostenského a obchodného registra a mohla tak riadne fungovať.

Viete si predstaviť, že by ste si spoločenskú zmluvu vytvorili iba jednoduchým vypísaním jej vzoru? Takýto zjednodušený postup pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prináša s účinnosťou od 1. februára Obchodný zákonník (z. č. 513/1991 Zb.). Môže byť takýmto zjednodušeným spôsobom založená obchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje ambulanciu, či lekáreň?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv