Očkovania vakcínou Vaxigrip Tetra pre poistencov ZP Dôvera

Pridané 2. októbra 2020 | Článok -

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vám preposlať informáciu, ktorú sme obdržali od zdravotnej poisťovne Dôvera (celé znenie tvorí súčasť tohto mailu).
Od 1.10.2020 zdravotná poisťovňa Dôvera prepláca vakcínu Vaxigrip Tetra svojim poistencom.
Pre zhrnutie uvádzame:
  • pri predpise vakcíny je potrebné udávať množstvo 0,1.
  • aj keď je daná vakcína tzv. nekategorizovaná, je potrebné upozorniť pacientov ZP Dôvera, že danú vakcínu im prepláca zdravotná poisťovňa (bez doplatku pacienta)
  • preplatenie podania (výkon 252b) očkovacej látky je podľa zmluvy viazané na
    • vypísanie dekurzu
    • zaznamenanie tlaku a pulzu
    • zaevidovanie informácií o medikácii (expirácia, číslo šarže, miesto podania)
Aktuálne nedisponujeme s informáciami ohľadom dostupnosti predmetnej vakcíny. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať.
MUDr. Peter Makara 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv