Zjednodušenie procesu výkonu dohľadu alebo aké zmeny nastali vo výkone dohľadu od 1. januára 2023

Pridané 20. marca 2023 | Článok -

Koncom roka 2022 bola prijatá veľká novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z. z.), ktorá sa v značnej miere dotkla výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Novelizovaná právna úprava nadobudla účinnosť 01.01.2023 a priniesla viacero dôležitých zmien. Zmeny v zákone boli koncipované tak, aby odstránili existujúce nedostatky a zároveň, aby právna úprava zodpovedala potrebám aplikačnej praxe.

Nižšie predstavíme vybrané zmeny zákona týkajúce sa dohľadu. ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv