Od októbra nastali zmeny vo výkone prehliadok mŕtvych tiel. Ambulantní lekári, pripravte sa na ne

Pridané 3. novembra 2021 | -

Prehliadka mŕtveho tela je činnosťou vykonávanou vo verejnom záujme, ktorú realizuje prehliadajúci lekár v rámci výkonu zdravotníckeho povolania. Zisťuje sa ňou čas a príčina smrti.

Do októbra 2021 bolo ich vykonávanie primárne zabezpečené organizátormi prehliadok mŕtvych tiel, ktorí si v rámci verejného obstarávania „vysúťažili“ uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel.

Na základe iniciatívy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však došlo k prijatiu legislatívnych zmien, ktoré značne zmenili proces realizácie prehliadok mŕtvych tiel.

V najbližších riadkoch vám prinesieme prehľad zmien výkonu prehliadok mŕtvych tiel podľa aktuálne účinnej právne úpravy.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv