Kedy poskytujem cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a aké povinnosti sa s tým spájajú?

Pridané 9. marca 2020 | Článok -

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má väčšinou aj takých pacientov, ktorí sú zdravotne poistení v inom členskom štáte.
V tomto prípade, by mal lekár posúdiť, či poskytuje cezhraničnú zdravotnú starostlivosť alebo nie. Je do dôležité preto, aby vedel posúdiť, či má splniť povinnosti s tým súvisiace.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv