Rodičovské práva po rozvode manželstva v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti

Pridané 5. novembra 2021 | Článok -

V živote manželov môžu nastať rôzne situácie, ktoré ich zavedú až k ukončeniu spoločného spolužitia a k rozvodu manželstva.

Čo však v prípade, ak majú maloleté deti?

Majú aj po rozvode obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti voči svojmu dieťaťu ako pred rozvodom manželstva?

V najbližších riadkoch si priblížime problematiku výkonu rodičovských práv a povinností voči deťom v prípade rozvodu manželstva a tiež v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu rozvedených rodičov.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv