Stanovisko SEVS k očkovaniu proti chrípke a COVID-19

Pridané 20. októbra 2021 | Článok -

Stanovisko SEVS k očkovaniu proti chrípke, COVID-19 a invazívnym pneumokokovým nákazám pred a počas chrípkovej sezóny 2021/22

4.10.2021 Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS)

Chrípka a COVID-19 sú akútne infekčné ochorenia, ktoré vážne ohrozujú zdravie verejnosti. Ich význam spočíva nielen v ich závažných zdravotných, ale aj ekonomických a sociálnych následkoch.

Predstavujú významné riziko najmä pre osoby, u ktorých hrozí ťažký priebeh ochorenia či dokonca smrť (1).

Obom ochoreniam je možné predchádzať očkovaním.

Chrípka aj COVID-19 nesú riziko nebezpečných komplikácií (2,3).  Obe ochorenia postihujú okrem dýchacích ciest ďalšie orgány a tkanivá.

COVID-19 a chrípka môžu zapríčiniť:

 • pneumóniu,
 • syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS),
 • sepsu,
 • myokarditídu,
 • multiorgánové zlyhanie,
 • exacerbáciu chronických ochorení (srdca, pľúc, imunitného systému alebo cukrovky),
 • sekundárne bakteriálne infekcie.

Okrem toho, COVID-19 môže spôsobiť aj komplikácie, ktoré sa po chrípke nepozorujú, napr. multisystémový zápalový syndróm ako aj embolické a trombotické komplikácie (4).

V záujme ochrany zdravia a zachovanie chodu spoločnosti a ekonomiky je dôležité naplánovať a vykonať očkovanie proti obom chorobám čo najefektívnejšie a zabrániť súčasnému alebo aj postupnému nakazeniu oboma vírusmi.

Očkovanie proti chrípke nechráni proti nákaze vírusom SARS- CoV2 a naopak. Najnovšie štúdie však naznačujú, že očkovanie proti chrípke môže pomáhať chrániť pred komplikáciami ochorenia COVID-19, a to aj u tých osôb, ktorí sú už zaočkované proti ochoreniu COVID-19 (5,6).

 1. Ak sa ako prvá podá vakcína proti chrípke, očkovacia látka proti COVID-19 sa podá optimálne po 14 dňoch, z dôvodu lepšieho rozlíšenia prípadných nežiaducich účinkov.
 2. Ak sa ako prvá podá vakcína proti COVID-19, odporúča sa dodržať 14 dňový interval po ukončení celej očkovacej schémy, v prípade
  dvojdávkovej schémy až po aplikácii 2. dávky vakcíny proti COVID-19.
 3. V prípade, že osoba nebola ešte zaočkovaná proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam (IPO), súbežne s chrípkovou vakcínou sa podá aj vakcína proti IPO, každá do iného ramena.
 4. Osobám, ktoré v minulosti dostali 13 valetnú konjugovanú vakcínu proti pneumokokom sa odporúča podať 23 valentnú polysacharidovú s minimálnym odstupom 1 rok. Rozšíri sa tak ochrana pred viacerými sérotypmi pneumokokov.
 5. V prípade, že je očkovaná osoba vo vysokom riziku nákazy a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, alebo chrípky, môžu sa obe vakcíny (proti chrípke a proti COVID-19) podať s akýmkoľvek odstupom, alebo súbežne (7,8,9,10,11), každá do iného ramena.
 6. Súbežné očkovanie proti chrípke a COVID-19 sa odporúča aj v prípade rizika, že očkovaná osoba na ďalšie očkovanie nepríde.

Vakcínu proti chrípke sa odporúča podať každoročne od 1. októbra, ideálne v období október – december.

Epidémia chrípky zvyčajne prebieha koncom januára a počas februára.

Vakcínu proti pneumokokom je možné podať v priebehu celého roka.

Očkujú sa zdravé osoby, ktoré nemajú klinické príznaky ochorenia a neboli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na vírus SARS-CoV2 (1).

Je dôležité nepodceňovať potrebu očkovania proti chrípke počas nastávajúcej chrípkovej sezóny, keďže v uplynulej nedošlo k aktivácii chrípkových vírusov, čo môže mať za následok pokles imunity proti tomuto ochoreniu. Pri postupnom návrate do bežného života aj vďaka zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 určitej časti populácie sa dá očakávať opätovný nárast výskytu respiračných ochorení, vrátane chrípky (13).

Referencie:

(1)  Bandar A. Influenza co-infection associated with severity and mortality in COVID-19 patients; https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-021-01594-0
(2) CDC Flu symptoms & Complications https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm
(3) COVID-19 vs. the Flu, COVID-19 vs. the Flu | Johns Hopkins Medicine
(4) MIS-C-Multisystem Inflammatory Syndrome https://www.cdc.gov/mis/index.html
(5) Taghioff S.M Examining the potential benefits of the influenza vaccine against SARS- CoV-2: A retrospective cohort analysis of 74,754 patients; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34343191/
(6) Conlon A. Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity; https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(21)00089-4/fulltext
(7) The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States (updated 16 July). 2021; https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
(8) Federal Ministry of Health (Austria). COVID-19-Impfungen: Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums. 2021; https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ec9ef4f5-f556-42f4-a19e-1aca05c58a8b/COVID-19-Impfungen%20Anwendungsempfehlung%20des%20Nationalen%20Impfgremiums_Version
(9) Statens Serum Institut. Spørgsmål og svar om covid-19-vaccination. 2021;  https://covid19.ssi.dk/vaccination/sporgsmaal-og-svar. Accessed 19/09/2021.
(10) Finnish Institute for Health and Welfare. New recommendations for coronavirus vaccinations – pregnant women may take a coronavirus vaccine if they wish. 2021; https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/new-recommendations-for-coronavirus-vaccinationspregnant-women-may-take-a-coronavirus-vaccine-if-they-wish. Accessed 19/09/2021.
(11) První aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19;, https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska. Accessed 19/09/2021.
(12) Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
(13) Zprávy centra epidemiologie a mikrobilogie 3, ročník 30

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv