Ako sa vyhnúť sankciám pri eKase?

Pridané 2. októbra 2019 | Článok -

Každý podnikateľ, ktorý prijíma tržby v hotovosti musel investovať svoj čas povinnostiam týkajúcim sa prechodu na systém eKasa. Zdá sa, že aj napriek tomu, že proces prechodu na systém eKasa mal byť zavŕšený 1. júlom 2019, ešte nejakú chvíľu ostane aktuálnou témou. Okrem iného je tomu tak z dôvodu, že ministerstvo financií prišlo s návrhom, ktorý upúšťa od ukladania sankcií do 30. septembra 2019 za predpokladu splnenia určitých podmienok. To ale neznamená, že do tohto dátumu ambulancie a lekárne môžu ignorovať povinností spojené so systémom eKasa. Prinášame Vám tak zoznam krokov, ktoré je potrebné vykonať aby lekáreň alebo ambulancia splnila podmienky, ktoré budú znamenať upustenie od uloženia sankcie.

Čítajte viac tu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv