„Len sa chcem opýtať, či už máte otvorenú ambulanciu“

Pridané 20. mája 2020 | Článok -

Všeobecný lekár v zásade pracuje podľa schémy: spíše anamnézu, vyšetrí pacienta, určí diagnózu a nastaví  liečebný plán. Spravidla sa táto schéma uskutočňuje stretnutím „tvárou v tvár“, sčasti telefonicky. Pandémia COVID-19 nás prinútila radikálne zmeniť spôsob, akým môžeme bezpečne liečiť.

Všeobecní lekári ako koordinátori primárnej starostlivosti

Všeobecní lekári sú odhodlaní poskytovať kontinuálnu primárnu zdravotnú starostlivosť v čase globálnej pandémie počas všetkých 4 ročných období, počas tzv. chrípkových období a podobne.

Bezprecedentne sme našim pacientom poskytovali zdravotnú starostlivosť  bez zatvárania ambulancií, a to i v časoch, kedy sme nemali dostatočné informácie, ochranné prostriedky, v časoch, keď sa očakávala medicína katastrofa a obete sa mali rátať na tisíce.

Áno, všeobecní lekári majú etickú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť. Lekári sa musia naďalej starať o chorých, aj keď to ohrozuje ich život. Máme povinnosť liečiť všetkých pacientov, pretože sme si vybrali našu profesiu slobodne. Aj keď strach z možnej interakcie s infikovanými pacientmi je legitímny.

Všeobecní lekári musia kontinuálne bojovať o dôveru verejnosti a špecialistov z iných odborov. Ako ale tvrdí Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO, „Toto je čas na fakty, nie strach. Toto je čas na vedu, nie na fámy. Toto je čas solidarity, nie stigmy“.

V poslednom období sa množia názory, že ambulancie všeobecných lekárov počas prvých mesiacov pandémie neposkytovali primeranú zdravotnú starostlivosť. Na základ údajov, zverejňovaných prostredníctvom portálu NCZI a údajov, ktoré poskytli poskytovatelia zdravotnej starostlivosti VLD, predkladáme prierezovú štatistiku výkonnosti ambulancií.

Štatistika posledných mesiacov

Vzorka VLD:

 • 2019: Priemerný počet pacientov na ambulanciu: 1912 pacientov

Portál NCZI:

 • 2019: Počet lekárov zapojených do eZdravia: 14 337
  • 2019: Počet VLD do eZdravia: 2 242
 • 2020: Počet lekárov zapojených do eZdravia: 13 845
  • 2020: Počet VLD do eZdravia: 2 179

Priemerný počet denných interakcií – konzultácií/vyšetrení (maily, telefonické konzultácie, návštevy v ambulancii) bol v priemernej ambulancii (1912 kapitovaných pacientov) v počte 34. Ak priemerná komunikácia s pacientom trvá 10 minút, ambulancia nepretržite ošetrovala 6 hodín.

V čase telemedicíny bol personál ambulancie 6 hodín „na telefóne“. Dovolať sa do ambulancie nemuselo byť vždy jednoduché. Ak sedí 34 pacientov v čakárni, vidia, kto prišiel pred nimi, majú lístok z objednávacieho systému, majú dohodnutý termín a trpezlivo čakajú. Vedia, čo sa deje v čakárni, aj v ambulancii. Pokiaľ sa tento istý počet pacientov snaží dovolať na plne vyťažené linky, samozrejme, môže byť nespokojný.

Nad rámec 6 hodín priamej interakcie s pacientom, je potrebné započítať konzultácie so špecialistami, objednávanie pacienta na COVID testy, pri predpise liekov monitorovať interakcie z liekovej karty pacienta. Zodpovednosť v čase telemedicíny je neporovnateľne náročnejšia ako za bežnej prevádzky.

Počet ošetrených pacientov v ambulanciách VLD v období od marca do apríla 2020 v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi roka 2020 vzrástol o 6 %. V porovnaní s priemerom za rok 2019 sme evidovali nárast o 4 %.

Priemerný počet predpísaných liekov za sledované obdobie všetci lekári

Nasledujúca štatistika NCZI zobrazuje priemerný počet preskripcií za všetkých lekárov, zapojených do eZdravia. Priemerný počet preskripcií za obdobie marec 2020 v porovnaní s marcom 2019 vzrástol o 27 % a za mesiac apríl klesol o 8 %.

Pre porovnanie, nasledujúca tabuľka zobrazuje Priemerný počet predpísaných liekov za sledované obdobie prostredníctvom ambulancií VLD.

Ak je priemer všetkých lekárov zapojených do eZdravia 358 preskripcií, v priemernej ambulancii VLD bolo mesačne predpísaných 1 226 liekov. Prevažná časť preskripcií bola preskripčne obmedzená.

Zdravotné poisťovne aktuálne uvoľnili reštrikcie viažuce sa na preskripčne obmedzené lieky, to ale neznamená, že každú preskripciu všeobecný lekár nekontroloval, neoveroval.

Liečiť pacientov bez aktuálnych odporúčaní, bez fyzického kontaktu zvýšilo nastavenie kontrolných mechanizmov v ambulancii VLD.

Na záver si dovolím formulovať odpoveď na otázku z úvodu tohto článku.

My sme mali ambulancie „otvorené“ každý deň.  Virtuálna medicína znamenala pre nás všetkých veľkú zmenu. Je namieste ale apelovať na primeranú dávku tolerancie a férovosti zo stany širokej a odbornej verejnosti.

Lekári pracujúci vo svojich ambulanciách sa zodpovedajú Hippokratovej prísahe. Liečia svojich pacientov aj s vedomím rizika vlastného zdravia, zdravia svojich rodín. Zároveň sme postavení do pozície „podnikateľov“, ktorí sú okrem paušálnych platieb platení za výkony.

Priemerný počet výkonov nám klesol na tretinu. Z objektívnych príčin sme nevykonávali preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia, ktoré sú z hľadiska výnosov pre ambulancie VLD zásadné. Bohužiaľ, sme sa stali svedkami, že zdravotné poisťovne dokonca nepreplatili preventívne prehliadky, vykázané po 18.3.2020.

Vyzývať všeobecných lekárov, aby sa vrátili do svojich ambulancií považujeme za neférový apel. Ako dokladuje štatistika vyššie, my sme v ambulanciách boli, pacientov sme liečili a budeme tak konať naďalej. Vykonávať preventívne prehliadky a predoperačné vyšetrenia je pre nás ekonomicky výhodné, preto je scestné sa domnievať, že ich odmietame.

Nakúpili sme si ochranné prostriedky (ako pre lekárov, tak pre zdravotné sestry), dezinfikujeme ambulancie na dennej báze, s cieľom liečiť a zároveň sa ochraňovať.

 • Ambulancie nemali rozplánované fázy uvoľňovania a otvárania prevádzok.
  • Ambulancie VLD fungovali nepretržite.
 • Ambulancie nežiadajú vládu o príspevky, aj keď im klesli výnosy.
  • Zdravotné poisťovne čiastočne kompenzujú tento výpadok.
 • Ambulancie neboli primerane zásobené ochrannými pomôckami.
  • Zdravotné poisťovne čiastočne kompenzujú tento výpadok.
 • Ambulancie VLD boli kontinuálne otvorené ako dokladuje štatistika. Každý recept, každá konzultácia, každá pandemická OČR/PN boli dokladovateľne spracované, pacienti boli primerane ošetrení.

 

S pozdravom a úctou

MUDr. Peter Makara,

prezident SSVPL

Pozrite si tlačovú konferenciu Svetový deň rodinných lekárov: https://ssvpl.sk/pripravujeme-tlacovu-konferenciu-online-vysielanie/

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv