Podcast: Čo podľa zákona znamená, že lekár ordinuje?

Pridané 19. januára 2021 | Článok -

Musím zdvíhať telefón počas ordinačných hodín?

Počas pandémie ochorenia COVID-19 sú lekári prítomní v ambulanciách, s pacientmi však komunikujú zväčša telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Je to v poriadku?

Čo podľa zákona znamená, že lekár ordinuje? Čo by som mal všetko splniť ak viem, že v ambulancii nebudem?

PODCAST VYPOČUJTE KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv