Podcast: Čo mám robiť ak mi príde príkaz na plnenie pracovnej povinnosti?

Pridané 19. januára 2021 | Článok -

Vzácne zdroje. I keď už niekoľko rokov múdre hlavy bijú na poplach a upozorňujú, že lekárov a sestier je málo, až v posledných mesiacoch to pacienti extrémne cítia na vlastnej koži.

Áno – zdravotnícki pracovníci sú vzácnym zdrojom a ostáva dúfať, že si túto pravdu-pravdúcu štát zoberie k srdcu aj po skončení pandémie. Zatiaľ ostáva vzájomná pomoc… Nemocniční lekári potrebujú pomoc ambulantných lekárov.

Čo mám robiť ak mi príde príkaz na plnenie pracovnej povinnosti? Táto otázka v posledných dňoch zaznieva v domácnosti mnohých lekárov.

PODCAST VYPOČUJETE KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv