Členská schôdza SSVPL

Kedy: 12.10. 2023 | Kde: Hotel Belleuve, Horný Smokovec