Chcete kúpiť alebo predať ambulanciu? Na toto si dajte ale pozor!

Kedy: 24.11. 2022 | Kde:

Dátum a čas: 24.11. 2022 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtu.be/QL6C22jmzG4

Anotácia témy: Kúpa alebo predaj ambulancie predstavuje v živote lekára významnú profesionálnu ako aj osobnú udalosť/investíciu. Väčšina lekárov poskytuje zdravotnú starostlivosť vo svojej ambulancii prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Možno práve premýšľate nad kúpou zabehnutej ambulancie alebo nad odkúpením podielu vášho kolegu – spoločníka alebo nad predajom vašej ambulancie.

 • Viete, na čo si dať pozor pri kúpe a predaji ambulantnej praxe?
 • Na aké oblasti by ste mali zamerať vaše otázky?

Kúpa ambulancie, to rozhodne nie je len zmena v osobách spoločníkov v obchodnom registri, aj keď je to jeden z nevyhnutných predpokladov v procese prevodu ambulancie. Preto, ak sa chystáte na kúpu alebo predaj ambulancie, venujte celému procesu zvýšenú pozornosť.

Nosné body: 

 • Mám ambulanciu kúpiť alebo vybudovať ambulanciu na zelenej lúke?
 • Môžem predať ambulanciu ako SZČO?
 • Ako dlho celý proces kúpy trvá a ako sa začína a končí, kde a čo podpisujem?
 • Potrebujem pomoc právnika?
 • Ako si preverím hospodársky stav ambulancie – oboznámenie sa s ambulanciou, účtovný a právny audit, právne spory?
 • Ako sa určuje cena ambulancie?
 • Ako sa platí kúpna cena pri prevode ambulancie?
 • Aké sú povinnosti k samosprávnemu kraju, zdravotným poisťovniam a iným orgánom a obchodným partnerom?
 • Ako je to s odovzdaním zdravotnej dokumentácie a majetku ambulancie – komu patrí?
 • Získanie úveru na kúpu ambulancie.

Diskusia: na konci vysielania je priestor pre otázky účastníkov a účastníčky webinára. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik (https://app.sli.do/event/1QEkthEj5rTeWcDJ2Bdix9/live/questions)

Chcete kúpiť alebo predať ambulanciu? Na toto si dajte ale pozor!