Pracovnú povinnosť je možné zdravotníckym pracovníkom uložiť už aj počas mimoriadnej situácie

Pridané 12. decembra 2021 | Článok -

Prijatý zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 priniesol zásadnú zmenu v možnosti ukladania pracovnej povinnosti. Určil, že je možné pracovnú povinnosť uložiť aj mimo núdzového stavu alebo výnimočnej situácie, a teda aj počas mimoriadnej situácie.

Takto koncipovaná možnosť uloženia pracovnej povinnosti aj počas mimoriadnej situácie sa týka aj zdravotníckych pracovníkov. V tomto článku vám priblížime jednotlivé podmienky ukladania pracovnej povinnosti a zmeny, ktoré priniesol zákon prijatý v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv