Príhovor predsedkyne Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek 2019

Pridané 6. septembra 2019 | Článok -

Vážené kolegyne, kolegovia,

Odborná sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA Vás srdečne pozýva na XXXX. Výročnú konferenciu SSVPL 2019 so sesterským blokom prednášok dňa 12.10.2019 v Grandhotel Starý Smokovec.

Dianie v ambulantnej sfére, zvlášť v ambulanciách prvého kontaktu smeruje k zmenám, čo sa týka organizácie, ako aj rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú čoraz častejšie motivovaní k adresnejšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pacientovi.

Ako príklad uvádzam ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, kde sa uberá z kapitácie, zavádzajú sa nové kódy, ktoré sú hradené nad rámec kapitácie, čo má však za následok zvýšený počet návštev pacienta v ambulanciách. To si vyžaduje duchaplnosť a fyzické nasadenie sestry, ktoré je nepredstaviteľné bez jej odborného rastu a potrebných vedomostí.

Je na škodu veci, že sestra je opomenutá pri odvrátiteľných rizikách chorôb obehovej sústavy akými sú napr. artériová hypertenzia, dyslipidémia, obezita, fajčenie, alkohol a pod. z procesu edukácie.

Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek hľadá spôsoby, ako sestru do procesu prevencie zapojiť. Našou víziou je aktívny vstup ambulantných sestier do procesu formou edukácie pacientov. Od sestier sa však vyžaduje erudovanosť a odborná zdatnosť, pretože samotná edukácia je náročná úloha.

Touto cestou chcem poďakovať aktívnym účastníkom a organizátorom týchto podujatí, a zároveň apelovať na kolegyne, aby využívali takéto možnosti sebaprezentácie a podelili sa o svoje poznatky a skúsenosti na aktivitách sústavného vzdelávania.

PhDr. Zuzana Gavalierová,

predsedkyňa Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv