Náhla cievna mozgová príhoda 21. decembra 2022

Náhla cievna mozgová príhoda – včasná intervencia, akútna a ambulantná liečba

Náhla cievna mozgová príhoda (infarkt mozgu, mozgová porážka, mŕtvica) je strašiakom našej doby. Zomiera na ňu viac ľudí ako na infarkt myokardu. To, čo nás straší, nie je len smrť, ale aj trvalé následky, ktoré dramaticky znižujú kvalitu života.

Cievna mozgová príhoda môže byť ischemická (spôsobená nedostatkom kyslíka a živín) alebo hemoragická (spôsobená zakrvácaním do mozgu). Viete, prečo je extrémne dôležité prísť k lekárovi včas?

Čo je náhla cievna mozgová príhoda?

Ide o stav, keď mozgové tkanivo ostane bez zásobenia krvou. Je to akútny, potenciálne život ohrozujúci stav.

Ischemická mozgová príhoda vzniká pri zúžení alebo upchatí mozgovej cievy. Jej príčinou býva ateroskleróza ciev alebo fibrilácia predsiení, pri ktorej vznikne krvná zrazenina putujúca do ciev mozgu.

Hemoragickú mozgovú príhodu spôsobuje krvácanie do mozgu. Postihuje aj mladých ľudí. Príčinou je najčastejšie prasknutie oslabenej cievy vplyvom vysokého krvného tlaku, prípadne prasknutie aneuryzmy (vydutiny) mozgovej tepny. Krv sa vylieva do mozgového tkaniva a utláča ho, čím opäť spôsobí jeho nedokrvenosť.

Stáva sa aj to, že ischemická mozgová príhoda zakrváca – nedokrvené miesto v mozgu sa zmení na zakrvácané.

Náhla cievna mozgová príhoda – príznaky

Je veľmi dôležité, aby ste poznali príznaky mozgovej príhody. Pri ich výskyte ihneď volajte 112, aby sa k vám pomoc dostala včas.

Pri mozgovej príhode ide o čas a dôležitá je doslova každá minúta. Liečba mozgovej príhody závisí od času, ktorý uplynie od prvých príznakov. Ak je to možné, zaznamenajte čas, keď sa ťažkosti objavili, pomôže to lekárom rozhodovať o liečbe. Je dokázané, že čím skôr dostane pacient potrebnú starostlivosť, tým nižšia je pravdepodobnosť trvalých následkov.

Príznaky cievnej mozgovej príhody vznikajú náhle, z minúty na minútu:

 • ťažkosti s rozprávaním a artikuláciou, neschopnosť napríklad odpovedať na otázky, neadekvátne odpovede
 • ochrnutie časti tela, typicky jednostranne – napr. pravá ruka, pravá noha a pod.
 • pokles ústneho kútika, pokles očného viečka
 • neschopnosť vyplaziť jazyk rovno
 • zvláštne mimovoľné pohyby očí, neschopnosť zamerať pohľad na objekt
 • ťažkosti so zrakom, dvojité videnie
 • ťažkosti s chôdzou, ťahanie do strany, neschopnosť stáť
 • poruchy citlivosti kože – necitlivosť niektorej strany tela.

V zahraničí sa pre rýchlu orientáciu používa pomôcka so skratkou FAST:

F – Face (tvár): Požiadajte osobu, aby sa usmiala. Darí sa jej to symetricky alebo je poklesnutý ústny kútik?

A – Arms (horné končatiny): Požiadajte osobu, aby zdvihla obe ruky pred seba. Darí sa jej to alebo jedna končatina poklesne?

S – Speech (reč): požiadajte osobu, aby zopakovala jednoduchú vetu. Je reč nezreteľná alebo rozpráva „z cesty“?

T – Time (čas): Pri týchto príznakoch ihneď volajte 112, nevezte pacienta po vlastnej osi do nemocnice ani ho nenechajte šoférovať. Prevoz sanitkou mu zabezpečí najrýchlejšiu starostlivosť na správnom mieste.

Cievna mozgová príhoda – diagnostika

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Cievna mozgová príhoda – diagnostika

Lekár urobí základné klinické vyšetrenia na zistenie príznakov. Pri podozrení na cievnu mozgovú príhodu vás pošle na CT mozgu. Ak je s kontrastnou látkou, ukáže sa aj stav mozgových ciev, nielen poškodené ložisko mozgu.

Ak máte príznaky, no na CT sa nič neukáže, lekári vám s odstupom času urobia ďalšie CT alebo vás pošlú na magnetickú rezonanciu mozgu (MRI). Aj MRI mozgu je možné robiť s kontrastnou látkou na zobrazenie stavu ciev.

Z krvi vám urobia vyšetrenia hladiny cholesterolu, cukru, prítomnosti infekcie a testy zrážanlivosti krvi.

Súčasťou vyšetrení je aj echokardiografické vyšetrenie srdca. Častou príčinou ischemickej cievnej mozgovej príhody totiž býva fibrilácia srdca, pri ktorej sa vo vnútri srdca vytvára krvná zrazenina. Jej odtrhnutie môže spôsobiť upchatie mozgovej cievy.

Ultrazvukové vyšetrenie krčných ciev môže odhaliť aterosklerózu, čiže vytvorenie povlakov vo vnútri cievy. Tieto povlaky sú spôsobené hromadením cholesterolu a tukov. Pri ich prasknutí vzniká krvná zrazenina, ktorá je nebezpečná – rovnako ako tá, ktorá vzniká vo vnútri srdca.

Cievna mozgová príhoda – liečba

Liečba cievnej mozgovej príhody je viazaná na iktové centrá, ktoré sú zvyčajne vo veľkých nemocniciach (nie však v každej).

Spôsob liečby závisí práve od času, ktorý uplynul od prvých príznakov. Taktiež je dôležité, či je mozgová príhoda ischemická alebo hemoragická, pretože liečba sa pri oboch typoch veľmi líši.

Liečba ischemickej mozgovej príhody spočíva v čo najskoršom spriechodnení upchatej cievy. Ak to k lekárovi stihnete do 4,5 hodiny, máte možnosť absolvovať trombolýzu – podajú vám do žily liek, ktorý rozpúšťa danú zrazeninu. Rýchle podanie trombolýzy zachraňuje nielen život, ale aj zdravie. Je dokázané, že rýchle podanie trombolýzy veľmi výrazne znižuje dôsledky cievnej mozgovej príhody.

Inou možnosťou je odstránenie krvnej zrazeniny cez katéter (trombektómia). Tento výkon vám urobia do 6 hodín od vzniku prvých príznakov. Niekedy lekári zvolia trombolýzu spolu s trombektómiou.

Liečba hemoragickej mozgovej príhody zahŕňa liečbu vysokého krvného tlaku, úpravu zrážanlivosti krvi. Inou možnosťou je v niektorých prípadoch intervenčná liečba, pri ktorej sa lekár pomocou špeciálneho katétra dostane k poškodenej cieve a tú ošetrí.

Následky cievnej mozgovej príhody

Sú veľmi individuálne. Niekedy vám nemusia po prekonaní cievnej mozgovej príhody zostať žiadne následky, najmä ak bola príhoda menšieho rozsahu a podarilo sa rýchlo podať liečbu. V ostatných prípadoch následky bývajú napríklad:

 • porucha reči
 • porucha prehĺtania
 • ochabnutie končatín na jednej strane
 • ťažkosti so zrakom
 • bolesti
 • depresia, úzkosť
 • poruchy chôdze
 • neschopnosť postarať sa o svoje základné životné potreby
Cievna mozgová príhoda – liečba

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Náhla cievna mozgová príhoda – život po prekonaní

Ak ste prekonali cievnu mozgovú príhodu, môžu vám zostať určité príznaky aj po prepustení z nemocnice. Je veľmi individuálne, či a ako sa budete z tejto udalosti zotavovať. Ak vám zostali následky, budete potrebovať starostlivosť špecialistov – rehabilitačného lekára, logopéda, neurológa a podobne.

Existujú rôzne rehabilitačné pomôcky, ktoré vám uľahčia život. Odporučia vám ich pri prepustení z nemocnice, predpísať si ich dáte u rehabilitačného lekára. Môže to byť napríklad invalidný vozík, chodúľka, polohovacia posteľ, držiak do sprchy či vane, matrac proti preležaninám a podobne.

Určite si musíte dávať pozor na hladinu cholesterolu v krvi. Ak je to možné, upravte svoju životosprávu a stravujte sa zdravšie, primerane zaraďte fyzickú aktivitu. Pri prepustení z nemocnice dostanete aj poučenie, aké lieky máte užívať.

Náhla cievna mozgová príhoda – prevencia

 • dbajte na zdravú životosprávu, udržiavajte si zdravú telesnú hmotnosť a správnu hladinu cholesterolu. Do jedálnička zaraďte veľa vlákniny najmä v podobe zeleniny a ovocia, stravu majte pestrú a vyváženú. Venujte sa rekreačnej fyzickej aktivite;
 • absolvujte pravidelné preventívne prehliadky;
 • doma si pravidelne merajte krvný tlak, pri opakovane zvýšenej hodnote nad 140/90 mmHg oslovte svojho všeobecného lekára. Tlak si merajte v pokoji, najlepšie ráno hneď po zobudení;
 • ak máte fibriláciu predsiení, užívajte lieky na riedenie krvi tak, ako vám ich predpísal lekár.

Autorka článku: Katarína Kosová

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Michaela Macháčová, všeobecná lekárka pre dospelých, atestovaná z anestéziológie a intenzívnej medicíny, postupová skúška z internej medicíny, euroatestácia zo všeobecného lekárstva. 

Zdroje:

https://www.sekundaprezivot.sk/zivot-po-cievnej-mozgovej-prihode

https://www.cdc.gov/stroke/signs_symptoms.htm

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/diagnosis-treatment/drc-20350119

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2014/03/03.pdf

Zdroj foto: www.stock.adobe.com zápal pankreasu liečba vysoký krvný tlak Kolorektálny karcinóm – rakovina hrubého čreva Ako schudnúť natrvalo_ Čo robiť ak nefunguje žiadna diéta_stop obezite

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv