vysoký krvný tlak 13. februára 2024

Vysoký tlak viete ovplyvniť, chopte sa šance a hlavne nečakajte

Vysoký tlak môže nenápadne ničiť celý váš organizmus. Prečo je vysoký krvný tlak nebezpečný? Akú úlohu zohráva krvný tlak pri infarkte? Aké sú príznaky vysokého tlaku? Ako súvisia vysoký tlak a bolesť hlavy? Kedy sa dá zvládnuť vysoký tlak bez liekov a kedy je vynechanie liečby nebezpečné?

Čo znamená, že mám vysoký krvný tlak?

Pri artériovej hypertenzii, čiže vysokom krvnom tlaku, je tlak krvi na stene cievy vyšší, než je žiaduce. Cieva týmto tlakom trpí a odohrávajú sa v nej nežiaduce zmeny. Za týmito javmi sú zložité mechanizmy. Takmer vždy sa na vzniku hypertenzie zúčastňujú obličky.

Za normálne hodnoty krvného tlaku považujeme hodnoty pod 120/80 mmHg a nad 90/60 mmHg. V zásade by váš krvný tlak v pokoji nemal presiahnuť 130/85 mmHg. U starších ľudí nad 65 rokov nemá systolický tlak presiahnuť 140 mmHg.

Čím vyšší máte tlak, tým je u vás riziko komplikácií vyššie. Príliš nízky tlak (pod 90/60 mmHg) tiež nie je žiaduci. Môže spôsobovať nevoľnosť, omdlievanie a nedostatočné prekrvenie mozgu a iných orgánov, najmä u starších ľudí.

Prečo je vysoký krvný tlak nebezpečný?

Srdce pri vysokom tlaku vytláča krv do užšieho priestoru, čím sa viac namáha. Aby sa tejto situácii srdce dokázalo prispôsobiť, svalovina ľavej komory postupne hrubne. Tým sa zhorší aj okysličenie srdca. Srdce sa viac vyčerpáva, až môže dochádzať k jeho zlyhávaniu.

V očiach môžu kvôli vysokému tlaku praskať jemné cievky alebo tam môže presakovať tekutina. Možno ste sa u očného lekára stretli s meraním vnútro-očného tlaku. Nemýľte si však vysoký vnútroočný tlak (glaukóm, zelený zákal) s vysokým krvným tlakom, ktorý sa meria úplne iným spôsobom a znamená odlišnú diagnózu.

Prasknutie cievky pod vysokým tlakom môže mať za následok cievnu mozgovú príhodu. Vysoký tlak poškodzuje aj klbká drobných cievok v obličkách. Kvôli tomuto poškodeniu môžu obličky zlyhať a neplniť si svoju funkciu.

Vplyvom vysokého tlaku trpia aj samotné cievy. Poškodzuje sa ich vnútorná výstelka a môžu sa na nich usádzať tuky a vznikať krvné zrazeniny. Ak sa cieva upchá, vzniká infarkt. Ak sa upchá cieva zásobujúca srdce, vznikne infarkt myokardu.

Zdroj foto: Adobestock.com

Aké sú príznaky vysokého tlaku?

Žiaľ, často žiadne. Ak tlak stúpa nenápadne, postupne v priebehu rokov, telo si privyká. Nebyť tlakomeru, ani by ste o vysokom tlaku nevedeli. Stáva sa to aj pri alarmujúco vysokých hodnotách tlaku. Ak tlak prudko stúpne, môžete pociťovať príznaky.

Pre mnohých ľudí vysoký tlak bolesť hlavy. Môžete cítiť dušnosť, tŕpnutie prstov či končatín alebo sa vám pustí krv z nosa. Tieto príznaky nemusia vždy znamenať vysoký tlak, a aj naopak, nie vždy sa nimi vysoký tlak prejaví.

Diagnostika hypertenzie

Aby bolo jasné, že máte hypertenziu, teda vysoký krvný tlak, musí vám lekár opakovane namerať vysoký tlak v ambulancii (nie v ten istý deň) alebo si vy musíte namerať vysoký tlak doma. Môžete tak urobiť pomocou tlakomeru.

Najobjektívnejšia metóda je 24-hodinové ambulantné meranie tlaku (ABPM), ktoré skúma zmeny vášho tlaku v čase a pri činnostiach počas dňa- V pravidelných intervaloch meria tlak aj počas spánku. Toto vyšetrenie je jedným z kľúčových nielen pre diagnostiku, ale aj kontroly liečby arteriálnej hypertenzie.

Pomáha zároveň odhaliť tzv. maskovanú hypertenziu a hypertenziu bieleho plášťa. Maskovaná hypertenzia sa prejavuje vysokými hodnotami krvného tlaku mimo ambulancie, kde pacienti  bežne mávajú normálne hodnoty krvného tlaku. Jej včasným odhalením predchádzame komplikáciám.

Hypertenzia bieleho plášťa je charakteristická tým, že pacientovi vždy nameriame vyššie alebo vysoké hodnoty krvného tlaku práve v ambulancii alebo nemocničnom zariadení. Pri 24- hodinovom meraní krvného tlaku sú hodnoty normálne. Pacient má strach z „bieleho“ plášťa, čiže z ambulancie alebo nemocnice. Tento typ „vysokého tlaku“ sa nelieči.

V záznamoch od lekára často nájdete aj skratku KVR. Znamená to kardiovaskulárne riziko, teda pravdepodobnosť rozvoja srdcovo-cievnych ochorení. 

Čo je to sekundárna hypertenzia?

Pri zistení vysokého tlaku lekár zisťuje jeho príčiny. Väčšina hypertonikov má esenciálnu hypertenziu, ktorú liečime len znižovaním tlaku pomocou liekov. Určitá časť pacientov trpí sekundárnou hypertenziou, ktorá má často odstrániteľnú príčinu.

Sekundárna hypertenzia sprevádza niektoré nádory nadobličiek, poruchy prívodných ciev obličiek, poruchy samotných obličiek, užívanie niektorých liekov. Tieto príčiny sa objavujú len v približne 5 % prípadov.

Podozrenie na sekundárnu hypertenziu máme najmä u mladších ľudí či v prípade prudkých vzostupov krvného tlaku na veľmi vysoké hodnoty.

Zdroj foto: Adobestock.com

Ako si správne merať tlak?

 • Zvoľte si spoľahlivý tlakomer. Keď pôjdete na plánovanú kontrolu k lekárovi, ktorý vás lieči na vysoký krvný tlak, môžete prístroj zobrať so sebou skontrolovať a meranie porovnať s výsledkom u lekára.

 • Manžeta tlakomeru vám musí dobre sedieť. Keď zisťujete správnu veľkosť, obvod ramena merajte 3 cm nad lakťovou jamkou.

 • Počas merania majte ruku uvoľnenú, položenú na stoličke alebo vhodnej podložke. Nerozprávajte. Nad manžetou nesmiete mať príliš stiahnutý rukáv. Oblečenie s tesnými rukávmi radšej pred meraním vyzlečte.

 • Tlak merajte v pokoji, záznamy sa snažte vyhotoviť v pravidelných časoch.

 • Hodnoty tlaku na oboch ramenách sa môžu líšiť. Ak sa hodnoty odlišujú o viac ako 10 mmHg, upozornite na to svojho lekára. Môže ísť o normálnu odchýlku, ale aj o zdravotný problém.

 • Namerané hodnoty si zaznačte.

Vysoký krvný tlak: ako prebieha jeho liečba?

Ak si opakovane nameriate zvýšené hodnoty krvného tlaku, navštívte svojho všeobecného lekára. V nekomplikovaných prípadoch budete v jeho starostlivosti. Ak to bude potrebné, odošle vás k internistovi.

Liečba závisí od hodnôt vášho krvného tlaku aj iných faktorov, najmä pridružených ochorení či iných užívaných liekov. Bude intenzívnejšia, ak sú vaše hodnoty vysoké.

Nebuďte prekvapení, ak vám lekár už od začiatku predpíše kombinovaný liek – čiže taký, ktorý obsahuje dve a viac účinných látok. Podľa štúdií sa zistilo, že tieto lieky sú účinné a bezpečné. Zároveň je pre vás lepšie užívať jednu tabletku “dva v jednom” než mať liečbu rozdelenú na väčší počet tabletiek denne.

Pri nízkom kardiovaskulárnom riziku a nie príliš vysokých hodnotách tlaku nepotrebujete lieky. Tlak pomôže upraviť  vhodná strava a dostatok pohybu. V niektorých krajinách už lekári predpisujú pohyb ako liek. Zvoľte si najmä vytrvalostné športy, napríklad chôdzu či plávanie. Ich účinok potvrdzujú viaceré štúdie.

Udržiavajte zdravú telesnú hmotnosť, skoncujte s fajčením, znížte príjem nadmerného množstva soli a obmedzte konzumáciu alkoholu.

Osvojte si zdravý životný štýl, nech sú vaše hodnoty tlaku akékoľvek. Aj pri veľmi vysokých hodnotách môžete týmito opatreniami znížiť krvný tlak o určitú hodnotu.

Ak trpíte výkyvmi tlaku, môže vám okrem pravidelnej liečby predpísať aj lieky, ktoré užijete len v prípade potreby keď vám tlak náhle vystúpi aj napriek užívaniu pravidelnej liečby.

Zdroj foto: Adobestock.com

Ako budete lieky užívať?

Je možné, že spočiatku bude potrebné lieky meniť a upravovať dávku. Na liečbu vás lekár potrebuje nastaviť. Preto na začiatku liečby očakávajte častejšie kontroly alebo zopár dní hospitalizácie, ak sa ambulantne nedarí váš tlak dostať na uspokojivé hodnoty. Dávku liekov si nemeňte svojvoľne, vždy sa poraďte so svojím lekárom.

Najmä zo začiatku si tlak pravidelne merajte a zaznamenávajte do tabuľky. Opýtajte sa lekára, ako často si ho vo vašom prípade máte merať, napríklad trikrát denne. Neskôr, keď budete správne nastavení na liečbu, postačí aj menej často.

Lieky na tlak a alkohol

Ak vás lekár nastaví na liečbu, nevynechávajte svojvoľne lieky napríklad preto, aby ste si mohli vypiť. Hrozí vám náhly vzostup tlaku, ktorý môže spôsobiť veľmi vážne komplikácie – krvácanie do mozgu, obličiek, infarkt myokardu a iné. Dbajte na užívanie liekov tak, ako vám ich predpísal váš lekár.

Existujú aj niektoré tabletky, ktoré užijete iba podľa potreby pri náhlom vzostupe tlaku, avšak pravidelnú liečbu, ktorú máte užívať denne, nevynechávajte. Samozrejme, lieky a alkohol nekombinujte, môžete si poškodiť váš organizmus. Niektoré lieky na tlak v kombinácii s alkoholom môžu váš tlak príliš znížiť, čo sa spája s ďalšími rizikami.

Vysoký krvný tlak prvá pomoc

Ak chodíte na pravidelné kontroly kvôli vysokému tlaku, môže vám lekár predpísať lieky, ktoré užijete v prípade, že si nameriate veľmi vysoký tlak aj napriek pravidelne užívaným liekom. Tieto predstavujú prvú pomoc, ak váš tlak vyskočí príliš vysoko. Vždy dodržujte dávkovanie aj predpísané odstupy medzi jednotlivými dávkami.

Užitie týchto liekov si zaznamenajte do záznamníka nameraných tlakov, aby ste mali prehľad, ako často tieto lieky potrebujete. Upozornite na tento fakt lekára.

Vysoký tlak liečba bylinkami a potravinami

Na zníženie tlaku môžete skúsiť cesnak, cviklu či špenát. Z byliniek sa priaznivé účinky na tlak pripisujú hlohu, rebríčku obyčajnému či lipe malolistej. Tieto však považujeme len za doplnok liečby, nenahrádzajte nimi odporúčanie lekára a ním predpísané lieky.

Vysoký tlak v tehotenstve

Ak vám v tehotenstve zistili tehotenskú hypertenziu, lekár zvolí lieky, ktoré sú v tehotenstve bezpečné a používajú sa už dlhodobo. Tehotenská hypertenzia zmizne po pôrode. Zároveň si aj neskôr dávajte pozor, pretože riziko rozvoja artériovej hypertenzie je u vás vyššie.

Niekedy sa v tehotenstve objaví vysoký tlak spolu so zvýšeným vylučovaním bielkovín močom. Tento stav nazývame preeklampsia. Preeklampsia sa objavuje najčastejšie v poslednom trimestri tehotenstva.

Vysoký tlak prevencia. Čo robiť, aby som nemal vysoký tlak?

 • Pravidelne sa hýbte: najlepšie sú chôdza, plávanie, bicyklovanie a iné vytrvalostné športy.

 • Skoncujte s cigaretami a nadmerným pitím alkoholu.

 • Upravte svoju stravu tak, aby ste znížili príjem soli a zachovali pestrosť stravy. Namiesto dôsledného solenia experimentujte s bylinkami a koreninami.

 • Neprejedajte sa. Stanovte si 8-hodinové časové okno, keď budete jesť, a zvyšných 16 hodín denne vrátane spánku nejedzte ani nepite nič, čo obsahuje kalórie. Vaše telo si od neustáleho príjmu potravy potrebuje oddýchnuť.

 • Naučte sa zvládať stres, aby ste sa vyhli zbytočnej úzkosti. Obrátiť sa môžete na terapeuta či kouča.

Autorka: MUDr. Katarína Kosová

Odborná garantka článku: MUDr. Michaela Macháčová, všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Vysoký tlak krvi: ako si správne odmerať tlak. Ako znížiť vysoký krvný tlak?

Vysoký tlak krvi: ako si správne odmerať tlak. Ako znížiť vysoký krvný tlak?

Zdroje:

https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/diagnosis-treatment/drc-20373417

http://pfyziolklin.upol.cz/?p=993

https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/hypertension-frequently-asked-questions#1

https://ssvpl.sk/wp-content/uploads/2019/10/EPCCS-hypertension-guidance.pdf

Zdroj foto: www.stock.adobe.com zápal pankreasu liečba vysoký krvný tlak Kolorektálny karcinóm – rakovina hrubého čreva Ako schudnúť natrvalo_ Čo robiť ak nefunguje žiadna diéta_stop obezite

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv