Svetový deň bez tabaku 2019

Pridané 15. júla 2019 | Článok -

(Zdroj foto: Adobestock.com)

SZO poukazuje na obrovskú mieru smrteľných pľúcnych chorôb spôsobených tabakom

Svetový deň bez tabaku 2019: Nedovoľte tabaku vziať Vám dych

S blížiacim sa Svetovým dňom bez tabaku (31. 5.) zdôrazňuje Svetová zdravotnícka organizácia poškodenie, ktoré tabak spôsobuje na zdraví pľúc: vyše 40 % smrtí spojených s užívaním tabaku tvoria pľúcne choroby ako rakovina, chronická porucha dýchania a tuberkulóza.

SZO vyzýva krajiny a partnerov, aby zvýšili aktivitu zameranú na ochranu ľudí pred kontaktom s tabakom.

SZO nalieha na krajiny, aby bojovali s tabakovou epidémiou prostredníctvom kompletného zavedenia Rámcového dohovoru SZO o kontrole tabaku a posilnili aktivity na efektívnu kontrolu tabaku, napríklad znížením dopytu po tabaku prostredníctvom zdaňovania, vytváraním nefajčiarskych zón a podporou rozhodnutí prestať fajčiť. Neustále upovedomovanie verejnosti o škodlivých účinkoch fajčenia tabaku a závislosti na nikotíne by malo byť denno-dennou agendou zdravotného sektoru, školstva, rodín a komunít, v ktorých takí ľudia žijú.

„Každý rok zabije tabak 8 miliónov ľudí. Ďalšie milióny žijú s rakovinou pľúc, tuberkulózou, astmou alebo chronickou chorobou pľúc spôsobenou tabakom“, hovorí generálny riaditeľ SZO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Zdravé pľúca sú základom prežitia zdravého života. Dnes – a každý deň – môžete ochrániť svoje pľúca a pľúca vašich priateľov a rodiny tým, že poviete nie tabaku.“

V roku 2017 zabil tabak 3,3 milióna užívateľov a ľudí vystavených pasívnemu fajčeniu. Príčinou boli ochorenia spojené s pľúcami:

  • 1,5 milióna ľudí zomrelo na chronickú poruchu dýchania,
  • 1,2 milióna smrtí spôsobila rakovina (priedušnice, priedušiek a pľúc),
  • 600 000 smrtí boli respiračné infekcie a tuberkulóza.

Viac než 60 000 detí do veku 5 rokov zomrie na infekcie dolných dýchacích ciest zapríčinených pasívnym fajčením. U tých, ktorí sa dožijú dospelého veku, je vyššia pravdepodobnosť rozvinutia chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) v neskoršom veku.

Zdroj foto: Adobestock.com

Kontakt s tabakom vplýva vo veľkej miere na zdravie pľúc ľudí na celom svete, vrátane nasledovných dôsledkov:

Rakovina pľúc

Fajčenie tabaku je hlavnou príčinou rakoviny pľúc, zodpovednou za viac než dve tretiny úmrtí na rakovinu pľúc celosvetovo. Vystavenie pasívnemu fajčeniu doma alebo v práci tiež zvyšuje riziko rakoviny pľúc.

Prestať fajčiť môže znamenať zníženie rizika rakoviny pľúc: po 10 rokoch odkedy človek prestane fajčiť sa riziko rakoviny pľúc zníži na zhruba polovicu rizika u fajčiarov.

Chronická porucha dýchacieho systému

Fajčenie tabaku je najčastejšou príčinou chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) – stavu, kedy nahromadenie hnisom naplneného hlienu v pľúcach spôsobuje bolestivý kašeľ a mučivé dýchacie ťažkosti.

Riziko vzniku CHOCHP je obzvlášť vysoké u ľudí, ktorí začnú fajčiť v mladom veku a tých, ktorí sú pasívnymi fajčiarmi, nakoľko fajčenie tabaku významne spomaľuje vývoj pľúc.

Tabak taktiež zhoršuje astmu, ktorá obmedzuje aktivitu a prispieva k invalidite. Včasné ukončenie fajčenia je najefektívnejšou liečbou pre spomalenie rozvoja CHOCHP a zlepšenie symptómov astmy.

Zdroj foto: Adobestock.com

Vývin počas života

U detí vystavených toxínom tabakového dymu v maternici, prostredníctvom fajčiacej matky alebo tým, že je matka vystavená pasívnemu fajčeniu, sa často prejaví spomalenie rastu pľúc a zníženie ich funkcie.

Malé deti vystavené pasívnemu fajčeniu podliehajú riziku vzniku a zhoršenia astmy, zápalu pľúc a bronchitídy a častým infekciám dolných dýchacích ciest. Fajčiari by sa mali vždy uistiť, že nefajčia v prítomnosti dojčiat a malých detí.

Tuberkulóza

Tuberkulóza (TB) poškodzuje pľúca a znižuje funkciu pľúc a ešte viac sa zhoršuje fajčením tabaku. Zhruba jedna štvrtina ľudskej populácie má latentnú TB, čo predstavuje riziko rozvinutia aktívnej choroby.

U ľudí, ktorí fajčia, je dvakrát vyššia pravdepodobnosť ochorenia na TB. Aktívna TB, znásobená ničivými dôsledkami fajčenia tabaku na zdravie pľúc, podstatne zvyšuje riziko invalidity a úmrtia na zlyhanie dýchacieho systému.

Pacienti s TB by mali okamžite prestať fajčiť, aby umožnili liečebného procesu TB pôsobiť účinne.

Znečistenie vzduchu

Tabakový dym je nebezpečnou formou interiérového znečistenia vzduchu. Obsahuje viac než 7000 chemikálií, z ktorých 69 je známych ako príčina vzniku rakoviny. Hoci dym môže byť neviditeľný a bez zápachu, môže sa udržať vo vzduchu až 5 hodín.

 

 

Bližšie informácie:

Webová stránka Svetového dňa bez tabaku

Webová stránka SZO

Rámcový dohovor SZO o kontrole tabaku

Kontrolné opatrenia MPOWER SZO zamerané na tabak

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv