Umiestnite nový plagát do ambulancie VLD

Pridané 12. marca 2021 | Článok -

Milí členovia, milé členky SSVPL,

v spolupráci s advokátskou kanceláriou h&hPARTNERS sme pre vás pripravili update plagátu, ktorý obsahuje základné poučenie pre pacientov pred vstupom do ambulancie

Plagát je vytvorený v súlade s novou právnou úpravou, a to vyhláškou č. 99/2021 a č. 98/2021 ÚVZ.

Aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva určuje povinnosť viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia na všetky vstupy do prevádzky. Takéto poučenie je teda povinná mať každá jedna ambulancia pri každom vstupe do prevádzky.

Povinné informácie je nutné umiestniť na viditeľné miesto a sformulovať upozornenia tak, aby im porozumel každý pacient a každá pacientka. 

Nedodržanie opatrení vyplývajúce z vyhlášky sú považované za priestupok, za ktorý môže Úrad verejného zdravotníctva uložiť sankcie v rozmedzí od 150 až do 20 000 eur. 

Nezabudnite si tieto informačné povinnosti splniť. Veríme, že vám tento graficky zrozumiteľne pripravený plagát pomôže. 

V texte sme dbali aj na to, aby pacient rozumel, že tieto požiadavky sú upravené v právnych predpisoch a nie sú vrtochom ambulancie. Preto plagát obsahuje QR kódy s odkazom priamo na vestník vlády, kde sú vyhlášky uverejnené.

Plagát je k dispozícii v šedej aj farebnej verzii. Kliknite na View Fullscreen a potom na ikonku:

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv