Vymazané spoločnosti, pozor! Dostanete možnosť obnoviť svoj zápis v Obchodnom registri SR

Pridané 10. januára 2022 | Článok -

Niektorým obchodným spoločnostiam (aj ambulanciám a lekárňam) v posledných dňoch prišiel z registrového súdu nemilý „pozdrav“ v podobe potvrdenia o výmaze spoločnosti z Obchodného registra SR.

K výmazu spoločností došlo z dôvodu nesplnenia povinnosti zmeniť si hodnotu základného imania a vkladov spoločníkov na eurá.

Ministerstvo spravodlivosti SR však týmto spoločnostiam chcelo pomôcť a do vlády SR predložilo návrh novely Obchodného zákonníka, ktorá im má umožniť obnoviť zápis spoločnosti do Obchodného registra SR.

Aké však budú podmienky preto, aby spoločnosť mohla žiadať o obnovu jej zápisu? V nasledujúcich riadkoch vám podmienky priblížime.

ČITAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv