Webináre pre všeobecných lekárov

Pridané 5. mája 2020 | Článok -

Vypočujte si 3 zaujímavé prednášky zamerané na všeobecných lekárov od MUDr. Lipovského, MUDr. Bendovej a JUDr. Humeníkom. Prednášky boli súčasťou webinára, ktorý sa konal 30. apríla 2020.

MUDr. Peter Lipovský: Využitie telemedicíny v primárnom kontakte

 

MUDr. Bendová Jana, PhD.: Aktuality v klinickom manažmente pacientov s COVID-19

JUDr. Ivan Humeník,PhD.: Existuje liek na pokles príjmov ambulancie počas COVID-19 krízy?

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv