Je možné poskytnúť nespôsobilému pacientovi zdravotnú starostlivosť bez prítomnosti zákonného zástupcu?

Pridané 25. júla 2022 | Článok -

V rámci praxe lekára ste sa už určite stretli so situáciou, kedy napr. s dieťaťom prišiel do ambulancie namiesto zákonného zástupcu dieťaťa jeho starý otec, stará mama a pod.

Je možné, aby lekár poskytol dieťaťu bez prítomnosti jeho zákonného zástupcu zdravotnú starostlivosť?

Je osoba, ktorá nie je zákonným zástupcom pacienta, legitímnym partnerom na rozhodovanie o pacientovi, ktorý nie je spôsobilý sám udeliť informovaný súhlas?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv