Zánik zodpovednosti za delikty a nové povinnosti pre lekárne

Pridané 15. mája 2020 | Článok -

Šiesteho apríla nadobudol účinnosť zákon, ktorý bol prijatý v súvislosti s touto výnimočnou situáciou spojenou s ochorením COVID–19.

Týmto zákonom sa ruší zodpovednosť za správne delikty a priestupky v oblasti zdravotníctva a upravuje sa definícia postupu lege artis.

Kedy je zdravotná starostlivosť poskytnutá „po novom“ správne a za akých podmienok zaniká zodpovednosť za protiprávne konanie?

Okrem týchto zmien sa novela dotkne aj poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ktorým môže ministerstvo zdravotníctva ukladať nové povinnosti.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv