Buďte pripravení na kontrolu zo zdravotnej poisťovne – zachytenie výsledku kontroly alebo ako sa možno voči nemu brániť?

Pridané 11. júna 2024 | Článok -

U poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti sú zdravotné poisťovne priamo zo zákona oprávnené vykonávať kontrolu.

Výsledok vykonanej kontroly je zachytený v protokole o vykonanej kontroly. Výsledok však nemusí vôbec byť pre poskytovateľa zdravotnej/lekárenskej starostlivosti priaznivý.

Aké možnosti existujú pre obranu voči zachytenému výsledku kontroly zo strany zdravotnej poisťovne? Poďme sa spolu na to pozrieť.

Prečítajte si celý článok na medipravnik.sk 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv