Benefity pre platiacich členov SSVPL (vrátane Mladých praktikov)

Pridané 6. marca 2024 | Článok -

HLAVNÉ BENEFITY

1. Zľavy na účastnícky poplatok na konferencie, semináre a workshopy organizované SSVPL v roku 2024 (vrátane 45. výročnej konferencie SSVPL).

2. Prístup do uzavretej členskej sekcie na stránke www.ssvpl.sk:

A: prístup k dôležitým medzinárodným dokumentom, ktoré SSVPL preložila do slovenského jazyka.

B: prístup k výnimočnému obsahu: – právnické dokumenty, články, videá od JUDr. Humeníka – špeciálny obsah (infografiky, články, videá, brožúry) od Slovenského pacienta – časovo neobmedzený prístup k prednáške poisťovní na výročnej konferencii

3. Sprostredkovanie voľných pracovných miest a ambulancií z celého Slovenska, resp. postúpenie ambulantnej praxe zadarmo (zverejníme info na webe ssvpl.sk a/alebo mladipraktici.sk, + mailing členom SSVPL zadarmo).

ĎALŠIE BENEFITY

4. Možnosť účasti na medzinárodných konferenciách tých organizácií, ktorých je SSVPL členom (napr. WONCA, EFPC…).

5. Prednostné informovanie o honorovaných vedeckých štúdiách v oblasti všeobecného lekárstva s možnosťou zapojiť sa.

6. Možnosť aktívne sa zúčastniť v odbornej pracovnej skupine SSVPL v spolupráci so špecialistami.

7. Možnosť zúčastniť sa na vytváraní a navrhovaní odborných postupov pre ambulancie všeobecných lekárov.

8. Možnosť nadviazať úzku spoluprácu s občianskym združením Slovenský pacient pri vytváraní informačných a vzdelávacích materiálov pre pacientov.

BENEFITY NAVYŠE PRE MLADÝCH PRAKTIKOV:

  • Podpora pri aktívnej účasti na zahraničných vzdelávacích podujatiach a podpora pri tvorbe abstraktov skúsenými kolegami, všeobecnými lekármi.
  • Sprostredkovanie výmenného pobytu a návštevy ambulancie VLD v Európe a mimo Európy.

 

Ako uhradiť členský príspevok vo výške 30 eur na rok 2024 (ak ste ho na rok 2024 neuhradili):

  • Bankovým prevodom kedykoľvek počas roka.
  • Číslo účtu SSVPL – IBAN: SK 613 100 000 000 400 117 3809
  • Variabilný symbol: vaše registračné číslo v SLK
  • Špecifický symbol: 2024

 

Do „Informácie pre príjemcu“ alebo „Poznámky“ napíšte svoje meno.

Nie ste si istý, či ste naším členom/našou členkou SSVPL, alebo neviete, či máte zaplatené členské na rok 2024? Napíšte na office@ssvpl.sk.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv