Dovolené interakcie medzi farmaceutickou spoločnosťou a lekárom či lekárnikom

Pridané 5. októbra 2019 | Článok -

Interakcie medzi farmaceutickými spoločnosťami prostredníctvom ich obchodných zástupcov/reprezentantov a zdravotníckymi pracovníkmi sú prísne regulované s cieľom zamedziť vplyvu na predpisovanie liekov, vydávanie liekov a v konečnom dôsledku spotrebu liekov.

Vzťahy sú upravené v zákone o liekoch a rovnako v zákone o reklame, ktorý za reklamu lieku považuje samotnú návštevu reprezentanta v ambulancii alebo lekárni za účelom propagácie lieku, poskytovanie vzoriek alebo preplatenie nákladov za účasť na vedeckom kongrese (registračné poplatky, doprava, ubytovanie, strava).

Čítajte viac tu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv