Prijaté opatrenia týkajúce sa podnikateľov z pohľadu ambulancií a lekárni

Pridané 8. septembra 2020 | Článok -

Vláda Slovenskej republiky prišla nedávno s návrhom zákona, ktorého cieľom malo byť zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré je v ostatnom čase zasiahnuté prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Táto iniciatíva bola označovaná ako “podnikateľské kilečko”, alebo aj ako “lex korona”. V nasledujúcich riadkoch si priblížime obsah niektorých už prijatých opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré z pohľadu ambulancií alebo lekárni môžu znamenať zmenu v ich doterajšom fungovaní.

Kliknite sem:

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv