Odborné usmernenie k liečbe antivirotickými liekmi Lagevrio a Paxlovid

Pridané 26. júla 2022 | Článok -

Najdôležitejšou zmenou v usmerneniach je zrušenie akceptácie diagnostiky ochorenia COVID-19 iba AG testom. Liečba antivirotikami  je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu.

Zároveň by sme Vás chceli informovať aj o spustení kontroly preskripcie a pozitívneho PCR testu pre daného pacienta, nakoľko pri akceptácii diagnostiky ochorenia COVID-19 na základe AG testov prikázalo k značnému zneužívaniu preskripcie.

Paxlovid 150 mg + 100 mg je aktuálne ešte nedostupný, SR čaká na prvú dodávku, ktorá by mala prísť začiatkom augusta. O dátume dostupnosti a možnosti preskripcie Vás budeme samozrejme včas informovať.

Nižšie nájdete:

  • Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liekom Paxlovid 150 mg + 100 mg pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19.
  • Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republik  k liečbe antivirotickým liečivom molnupiravir (Lagevrio 200mg) pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19
  • Informovaný súhlas pacienta k liečbe Paxlovidom.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv