Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód zdravotníckeho pracovníka

Pridané 14. septembra 2021 | Článok -

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivostikód zdravotníckeho pracovníka sú prvky prostredníctvom ktorých je okrem iného zabezpečené prepojenie informačných systémov spolupracujúcich inštitúcií v rámci zdravotníctva.

Je potrebné rozlišovať medzi kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kódom zdravotníckeho pracovníka a indentifikátorom zdravotníckeho zariadenia.

V nasledujúcich riadkoch si preto priblížime, čo tieto kódy znamenajú, kto musí mať tieto kódy pridelené a akým spôsobom je možné podať žiadosť o ich pridelenie.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv