Kto sú Slovenskí Mladí Praktici?

Pridané 7. februára 2015 | Článok -

Mladí praktici sú mladí lekári a mladé lekárky zaradení/é do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári a všeobecné lekárky do 5 rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

Čo robíme?

Postupne uverejňujeme informácie o vzdelávaní v odbore, informácie užitočné pre prax a novinky o aktuálnom dianí.

Za svoju prioritu považujeme rozširovanie našich kruhov o mladých lekárov a lekárok, propagáciu odboru Všeobecné lekárstvo, podporu mladých kolegov a kolegýň vo vzdelávaní.

Radi prijímame nových aktívnych členov z radov rezidentov a rezidentiek a mladých všeobecných lekárov a lekárok, ale i skúsených starších sympatizantov, ktorí sa zapájajú do vzájomnej komunikácie aj cestou sociálnej siete Facebook, kde úspešne funguje naša diskusná stránka s názvom Mladí Praktici Slovensko.

Medzinárodná spolupráca

Sme aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov/-ok prvého kontaktu v Európe. Patríme do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM pred európskou konferenciou WONCA.

Spolu s ostatnými mladými praktikmi z Európy sa zúčastňujeme na medzinárodných aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažíme sa inšpirovať iných a zároveň preniesť to najlepšie z Európy k nám.

Slovenská spolupráca

Každoročne prezentujeme aktivity Slovenských Mladých Praktikov na výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách formou workshopu. Každý rok sa náš workshop teší vyššiemu záujmu.

Spolupracovali sme aj na odborných workshopoch EKG v praxi VL 16. 10. 2015 pod vedením skúsených prednášajúcich: Doc. MUDr. Slavomíry Filipovej, CSc., FESC prezidentky Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS, a pod vedením Doc. MUDr. Jána Lietavu, CSc., ktorým touto cestou chceme poďakovať za podnetné vzdelávanie a odovzdávanie ich cenných odborných skúseností mladým praktikom a všetkým našim kolegom/kolegyniam všeobecným lekárom/-kam, ktorí sa na workshopoch aktívne zúčastnili.

Vďaka patrí aj firme BTL – za pomoc, technickú podporu praktickej časti pri realizácii workshopov a predovšetkým za hlavnú cenu pre účastníkov workshopov – EKG prístroj. Všetky tri workshopy sa tešili mimoriadnemu záujmu, zaznamenali mnoho pozitívnych ohlasov a príjemne prekvapili aj samotných prednášajúcich, čo chápeme ako výraznú motiváciu do rozvíjania témy EKG v praxi VL.

MUDr.Ľudmila Resutíková, členka Slovenských Mladých Praktikov a členka výboru odbornej sekcie SSVPL – Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Chcete sa stať jedným/jednou z nás? Mať informácie o aktuálnom dianí a môcť sa deliť o informácie a skúsenosti so svojimi mladými kolegami a kolegyňami? Staňte sa členom/členkou Mladých Praktikov Slovensko. Hľadáme tiež nadšencov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do organizácie slovenských aj zahraničných aktivít. Ak sa vás týka čokoľvek z toho, ozvite sa na adresu: mladipraktici@ssvpl.sk

Tešíme sa na vás.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv