Liečba závislosti na tabaku v ordinácii všeobecného praktického lekára

Pridané 2. apríla 2024 | Článok -

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

 

ročne na Slovensku pribudne niekoľko tisíc pacientov s rakovinou pľúc. Jedným z rizikových faktorov je aj fajčenie. Závislosť na tabaku je najvýznamnejšou preventabilnou príčinou morbidity a mortality. 

Všeobecný lekár má najlepšie možnosti zachytenia pacienta s rizikovým správaním a aj najlepšie možnosti včasnej intervencie. Vzhľadom na to Vás chceme upozorniť na štandardný diagnostický a terapeutický postup: Manažment pacienta so závislosťou od nikotínu.

Zároveň je Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s jednotlivými odbornými spoločnosťami finalizovaný projekt včasného záchytu karcinómu pľúc: Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu pľúc metódou skríningu rizikových skupín – skríning karcinómu pľúc

Program bude zahŕňať jasne definovanú formu realizácie, ktorá bude podliehať priebežnému vyhodnocovaniu. Vlastná realizácia bude prebiehať v centrách, ktoré splnia akreditačné kritériá definované v akreditačných štandardoch pre centrá zaradené do programu včasného záchytu karcinómu pľúc vyšetrením pomocou low-dose CT pľúc. Ako cieľová populácia sa navrhujú fajčiari (súčasní či bývalí), ktorých fajčiarska minulosť vykazuje aspoň 15 tzv. „balíčkorokov“ (jeden „balíčkorok“ znamená, že človek fajčil jeden rok jednu krabičku denne, alebo 2 krabičky pol roka, alebo pol krabičky 2 roky) a ktorí sú vo veku 50 – 74 rokov.

Jednotlivé štandardné postupy si viete vyhľadať aj na stránke https://www.standardnepostupy.sk/. Zároveň Vám prikladáme aj Doporučený postup našich kolegov z Čiech v slovenskom jazyku.

Odporúčané diagnostické a terapeutické postupy pre všeobecných praktických lekárov: Liečba závislosti na tabaku v ordinácii všeobecného praktického lekára:

Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu pľúc metódou skríningu rizikových skupín – skríning karcinómu pľúc: 

Štandardný postup: Manažment pacienta so závislosťou od nikotínu: 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv