Novinky v sprístupňovaní údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie

Pridané 7. júna 2021 | Článok -

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie tak, aby bolo v súlade so zákonom je častou témou u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Od 1. mája sa stala účinná novela zákona, ktorá sa okrem iného dotkla aj sprístupňovania údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie.

Novela zákona prináša to, že písomná zdravotná dokumentácia sa sprístupňuje znalcovi prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako aj nové oprávnenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to sprístupniť údaje z písomnej zdravotnej dokumentácie znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku na podnet samotného poskytovateľa.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv