Poďakovanie za účasť na XXXIX. Výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách

Pridané 23. októbra 2018 | -

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Vážený pán prezident SSVPL, MUDr. Makara,

v mene všetkých pacientov Vám úprimne  ďakujem za ochotu vyjsť nám v ústrety a venovať hodinový blok prednášok pľúcnej artériovej hypertenzii na tohtoročnej konferencii SSVPL. Teším sa, že sme mali možnosť lekárov prvého kontaktu informovať o tom ako spoznať pacienta s PAH a na základe akých príznakov ho odosielať do Centra pre PAH. Hodnotíme to veľmi pozitívne, či už možnosť prezentácie alebo aj oslovenia lekárov pri informačnom stánku.

S prekvapením sme zistili, že úroveň vedomia o PAH oproti minulému roku stúpla. Podstatne viac lekárov malo vedomosti o tomto ochorení aj napriek tomu, že nemali doposiaľ žiadneho pacienta. No našli sa aj takí, ktorí nemali ani tušenia, čo táto choroba prináša. Hovorili sme s nimi, informovali, odporučili odbornú prednášku, informačné materiály.

Verím, že táto aktivita je najlepšou pomocou ako zvýšiť správnu diagnostiku u pacientov.

S vďakou a úctou

Mgr. Iveta Makovníková

Predsedníčka Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv