Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Kedy: 24.6. - 25.6. 2022 | Kde: Hotel Grand, Jasná