Kurz pre VLD: STOB – STop OBezite

Kedy: 18.1. - 31.1. 2022 | Kde:

Kurz je zameraný cielene na prípravu všeobecných lekárov pre dospelých.

Spoločnosť STOB Slovensko organizuje už 15 rokov na Slovensku Kurzy znižovania nadváhy založené na princípe kognitívno-behaviorálnej terapie.

Kurz bude prebiehať hybridne: Teoretická časť bude dostupná online formou v dvoch blokoch a praktické zručnosti budú predstavené prezenčne. Kurz je 3-dňový, online časti sú plánované na dva dni a prezenčne jeden deň. Celý program kurzu nájdete nižšie.

Kurz je zaradený do vzdelávania a bude akreditovaný. Predpokladaný počet je 17 kreditov v Slovenskej lekárskej komore.

Štandardný kurzovný poplatok je 150 € a zahŕňa kompletné metodické a edukačné materiály vrátane brožúr STOB a certifikát platný pre územie SR.

Projekt je podporený grantom SSVPL, preto prvých 250 prihlásených lekárov bude mať kurzovné hradené z grantu SSVPL a hradí len 20 € za elektronickú
vstupenku na ONLINE časť kurzu.

Prvý BLOK ONLINE kurzu bude dostupný do konca januára 2022.

Druhý ONLINE BLOK prednášok bude pre Vás dostupný v mesiacoch február -marec 2022.

Ukončenie kurzu prezenčnou formou bude v termíne apríl -máj 2022 a v závislosti od počtu prihlásených bude realizované na troch miestach na Slovensku.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLÁSENIE KLIKNITE SEM