Môžem v ambulancii predávať výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky alebo iný tovar?

Kedy: 26.10. 2023 | Kde:

Bezplatný webinár pre lekárov a lekárky na tému: Môžem v ambulancii predávať výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky alebo iný tovar?

Dátum a čas vysielania: 26.10. 2023 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

  1. JUDr. Tomáš Husovský, advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS
  2. Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/LqYE0Hoo3AY?feature=share 

Anotácia témy: Nejeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zvažuje, či svoje skúsenosti z poskytovania zdravotnej starostlivosti nevie finančné zhodnotiť aj iným spôsobom a počas ordinačných hodín, keď je pacient prítomný. Otázka však znie, či to vôbec môže ambulantný lekár robiť a či môže podnikať aj v inej činnosti ako poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v tých istých priestoroch ambulancie. Nie len na to budeme hľadať odpoveď počas októbrového webinára.

Nosné témy :

  • Môže ambulancia podnikať popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?
  • Ako je to s predajom tovarov/produktov v ambulancii?
  • Aký je rozdiel medzi predajom zdravotníckych pomôcok, liekov, výživových doplnkov, dietetických potravín alebo iných tovarov?
  • Aké povolenie si na to má ambulancia vybaviť a čo k tomu ešte potrebuje?
  • Môže lekár vôbec odporúčať zakúpenie tovarov u seba alebo tretieho subjektu?
  • Akú úlohu v tomto zohrávajú ordinačné hodiny?
  • Kto môže prísť do ambulancie na kontrolu?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/gdqdyUcvHHJvgMP1YCHLD1