Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?

Kedy: 30.5. 2024 | Kde:

Milí kolegovia, milé kolegyne,

srdečne Vás pozývame na bezplatný webinár organizovaný odborníkmi z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Téma webinára: Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?

Dátum a čas vysielania: 30.05. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíkri: 

Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Mgr. Kataríne Uhrinová, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://www.youtube.com/live/m-Cm5QHZssE

Anotácia témy: Trvanie právneho vzťahu, ktorý sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je rámcované dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej ukončením.

Musí však lekár uzatvoriť dohodu s každým pacientom, ktorý za ním príde?

Ako má lekár postupovať v prípade, ak mu jeho pracovná vyťaženosť už nedovoľuje prijať nového pacienta?

Pozrieme sa spoločne na to, aké sú zákonné dôvody pre odmietnutie prijatia nového pacienta, ale aj na to, kedy lekár pacienta odmietnuť nemôže. Zameriame sa aj na právne vzťahy k pacientom, ktorých už má lekár vo svojej starostlivosti, a na prípadné situácie, kedy dôjde k narušeniu vzájomného vzťahu medzi lekárom a pacientom/zákonným zástupcom pacienta.

Ako ukončiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ak k takejto situácii dôjde? Vysvetlíme si ako postupovať tak, aby to bolo správne a účinné.

Nosné témy :

  • Stručne a zrozumiteľne vysvetlíme ako vznikajú právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zameriame sa na dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej formu.
  • Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je už pracovne preťažený? Povieme si o zákonných dôvodoch, kedy lekár nemusí do starostlivosti prijať nového pacienta a kedy naopak lekár nemôže pacienta odmietnuť prijať.
  • Postup pri odmietnutí pacienta zo zákonných dôvodov, praktické rady a usmernenia ako s pacientom v takej situácii komunikovať.
  • Máte v starostlivosti pacienta, ktorý voči vám vystupuje nepríjemne alebo až agresívne? Ako sa s takým pacientom rozlúčiť?
  • Stručne vysvetlíme z akých zákonných dôvodov je možné ukončiť už existujúcu dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/a1oah2F9DRp41Bb69e2HTD

Srdečne Vás pozývame!

Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?

Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?