Online kurz: Mnohopočetný myelóm z pohľadu nehematológa

Kedy: 1.12. - 31.12. 2022 | Kde:

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

dávame Vám do pozornosti ONLINE KURZ zameraný na problematiku mnohopočetného myelómu z pohľadu lekára nehematológa.

Kurz je určený predovšetkým internistom a všeobecným praktickým lekárom, ktorí majú možnosť včas zachytiť ochorenie u svojich pacientov, teda ešte v rannom štádiu. Autorkou kurzu je MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D., lékařka z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň a specialistka na mnohočetný myelom.

Kurz je akreditovaný Českou lekárskou komorou podľa Stavovského predpisu č. 16. a môžete získať 2 kredity.

Obsah online kurzu je k štúdiu ZDARMA. Vydanie certifikátu za úspešné absolvovanie je spoplatnené sumou 200 Kč.

Vstúpiť do kurzu môžete kliknutím na odkaz: Kurz Mnohočetný myelom z pohledu nehematologa je dostupný zde (postudium.cz).


Posláním portálu PO>STUDIUM je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry, a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice. Garantem kvality je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.

Kontakt: 

Bc. Monika Kubalová

Administrátorka portálu PO˃STUDIUM, E-learningový tým LFP

monika.kubalova@lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Husova 3, Plzeň

https://www.postudium.cz/

Mnohopočetný myelóm z pohľadu nehematológa