Webinár: Prevencia a včasný záchyt civilizačných ochorení

Kedy: 25.6. 2020 | Kde: Slovensko

Webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania lekárov a bude mu pridelený 1 kredit za účasť.
Na získanie kreditov je nutná registrácia vopred na www.idl.sk/registracia.

Ak už máte účet na našej stránke stačí sa prihlásiť na webinár a v čase live vysielania sledovať webinár na www.idl.sk/e-learning.