Ako správne vystaviť a ukončiť elektronickú PN-ku?

Pridané 2. júna 2022 | Článok -

Od júna čaká na lekárov elektronická PN-ka. Samozrejme, pre lekárov platí prechodné obdobie až do 31. mája 2023, počas ktorého môžu potvrdzovať dočasnú práceneschopnosť podľa doterajšej právnej úpravy.

Pozrieme sa však spolu na to, aké informácie bude lekár uvádzať v rámci elektronického záznamu o dočasnej práceneschopnosti a akým spôsobom sa bude e-PN-ka ukončovať.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv