Štát prevzal zodpovednosť za škodu spôsobenú vakcínami proti ochoreniu COVID-19

Pridané 3. februára 2022 | Článok -

Už viac ako rok prebieha na našom území vakcinácia proti ochoreniu COVID-19.

Na vakcináciu sa používajú rôzne očkovacie látky, či už registrované alebo neregistrované.

S príchodom nového roka bola prijatá aj nová právna úprava týkajúca sa otázky zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne pacientom v dôsledku očkovania proti ochoreniu COVID-19. Podľa doterajšej právnej úpravy štát zodpovedal len za škodu, ktorá bola spôsobená neregistrovanou vakcínou, ale od nového roka zodpovednosť prevzal štát za škodu, ktorá vznikne pacientom v dôsledku všetkých vakcín používaných na očkovanie proti COVID-19.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv