Štyri roky skvelej práce. Veľké ďakujeme.

Pridané 26. januára 2024 | Článok -

MUDr. Adrianu Šimkovú poznajú mnohí z vás. Niekto osobne. Ako zanietenú a kreatívnu prednášajúcu či moderátorku vzdelávacích a odborných podujatí. Špecialisti si ju radi prizývajú na svoje podujatia alebo k spracovaniu rôznych podkladov k vzájomnej spolupráci, lebo vnímajú, že im rozumie a oni rozumejú jej.

V Pezinku, kde má ambulanciu, je známa ako výborná lekárka. V Bratislavskom kraji ju poznajú ako „autorku“/dušu najväčšieho očkovacieho centra, lekárku s ochranným štítom v dome seniorov počas pandémie, ale najmä ako lekárku v teréne na mnohých edukačných podujatiach. Istým vrcholom pre mnohých bola jej propagácia všeobecného lekárstva na Pohode v roku 2023, kde priamo v teréne – pohoďáckej ambulancii, propagovala zdravý životný štýl a edukovala o zdraví.

Pre mladých lekárov je inšpiráciou, aké je všeobecný lekár krásne povolanie. Pre starších je skvelou diskutérkou na odborné témy. Posúvačka noviniek, systémov v manažmente diagnóz.

Mnohí z vás poznáte MUDr. Adrianu Šimkovú sprostredkovane. Cez množstvo štandardov – odborných usmernení a diagnostických a terapeutických postupov. Sama Adriana Šimková za jedno z najväčších ocenení svojej práce považuje, keď na fotografii 94-ročného kolegu videla odborný štandard, ktorý pripravila. Ako povedala: „Som nesmierne šťastná, že moja práca má zmysel a pomáham poskytovať informácie a postupy všetkým lekárom. Aj tým skôr narodeným. A keď to používajú, asi to je dobre napísané a rozumejú tomu.“

Ostatné štyri roky pôsobila MUDr. Adriana Šimková ako hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo pri ministerstve zdravotníctva. Nominovali sme ju my – SSVPL, bola naše skvelé prepojenie potrieb našej práce s našou inštitúciou. Vysoko profesionálna a zároveň ľudská stála po boku rôznych ministrov na tlačových konferenciách, sedela za jedným stolom s prezidentkou, aby spoločne pomáhali v ťažkých časoch pandémie.

Sedela s nami za stolom vo výbore, ale i mimo neho, aby neustále dávala kredit našej odbornosti a bola hnacím motorom, že riešenia treba realizovať, nielen o nich rozprávať.

Doktorka Adriana Šimková miluje medicínu, vedu, neustále sa chce vzdelávať, stále nasávať nové a nové vedomosti a hlavne ich používať v praxi a posúvať všeobecné zdravotníctvo spolu s inými špecializáciami ďalej. Aj ako interný lekár chce stále viac prepájať špecializácie a všeobecné lekárstvo.

A práve táto láska posúvať sa ešte viac odborne ako lekárka po štyroch rokoch jej pôsobenia v pozícii hlavnej odborníčky dostala prioritu a odovzdáva pomyselný kolík hlavného odborníka pre všeobecné lekárstvo niekomu ďalšiemu. Veríme, že vyjde opäť z radov SSVPL.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv