Viete komu je možné poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta? Čo má výpis obsahovať?

Pridané 5. decembra 2022 | Článok -

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu primárne v elektronickej podobe cez eZdravie. Môže ju však viesť aj v písomnej forme, a to najmä ak je systém eZdravie nefunkčný, ak ide o zdravotné záznamy, ktoré sa do eZdravia nezapisujú alebo písomnú formu týkajúcu sa zdravotných záznamov si vyžaduje priamo zákon.

Lekár môže z takejto písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovať údaje napr. formou výpisu. Komu však môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti výpis poskytnúť? Ako bezpečne postupovať, keď vás požiadajú o výpis zo zdravotnej dokumentácie?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv