PROJEKT EWA: „Early Warning of Alzheimer“

Pridané 13. mája 2022 | Článok -

Neurodegeneratívne ochorenia ako Alzheimerova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou.

Odhaduje sa, že až vyše 40 miliónov ľudí na svete a vyše 60 tisíc na Slovensku žije s Alzheimerovou chorobou a zviazanými poruchami – najbežnejšou triedou neurodegeneratívnych ochorení.

Vysoko rozšírená je aj Parkinsonova choroba a rôzne druhy demencií. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme.

Poruchy reči patria medzi prvé symptómy degeneratívnych ochorení mozgu. Ich senzitívna a včasná detekcia môže zachytiť proces mozgovej patológie a tak včas zahájiť terapiu pacientov s cieľom stabilizovania stavu a spomalenia postupu ochorenia.

Už rok sa na Slovensku realizuje inovatívny projekt, ktorého cieľom je práve prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov zistiť, či sa u jedinca nachádzajú príznaky uvedených ochorení. Vyvíja sa mobilná aplikácia, ktorá hravou formou navedie človeka, aby popísal obrázky, ktoré na telefóne uvidí. Samozrejme, na tento účel sa počíta s použitím moderných smartfónov, ktoré však už dnes vlastnia aj starší ľudia a minimálne ich vlastnia a môžu pre otestovanie starších použiť mladší príbuzní.

Človek postupne uvidí 20 jednoduchých obrázkov predmetov, ako napríklad “kotva” a činností, ako napríklad “vŕta”. Po každom obrázku do mobilu jednoslovne povie, čo videl. Následne sa mu zjaví komplikovanejší obrázok výjavu, kde je viac osôb a činností, ktoré navzájom súvisia. Na popis tohto obrázku má k dispozícii 90 sekúnd.

Celá výpoveď sa nahrá a vyhodnotí. Výsledkom je percentuálny odhad prítomnosti príznakov ochorenia vo forme ručičky ukazujúcej vo farebnom poli od zelenej po červenú. V prípade vyššej pravdepodobnosti ochorenia aj odporúčanie na najbližších odborníkov.

Ide o interdisciplinárny výskumný a vývojový projekt, ktorý integruje do jednej aplikácie odborné znalosti psychológov, neurológov a viacerých profesií IT špecialistov. Preto sa dohodli na spolupráci neziskovka Centrum memory, v ktorej pracujú odborníci na Alzheimerovu chorobu, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, kde pracujú odborníci na Parkinsonovu chorobu, Ústav informatiky SAV s odborníkmi na analýzu rečového prejavu, Paneurópska vysoká škola so skúsenosťami v oblasti umelej inteligencie a firma AXON PRO, ktorá projekt zastrešuje a poskytuje organizačné a programátorské kapacity.

Keďže ide o úplne nový prístup k tejto problematike, stojí pred riešiteľským tímom viacero úloh. Určiť, aké obrázky sú na tento účel vhodné, parametrizovať akustický prejav a určiť vhodné parametre pre metódy umelej inteligencie a podobne je to s lingvistickými, teda jazykovými parametrami. Potom určiť vhodnú metódu umelej inteligencie a optimalizovať ju na stanovenú metodiku a následne vyvinúť intuitívnu aplikáciu, ktorá by bola voľne šíriteľná, zbierala a vyhodnocovala jej používanie ľuďmi a slúžila na prípadné ďalšie medicínske účely.

Okrem týchto vedeckých a vývojových úloh stojí pred realizátormi projektu aj pragmatická úloha zozbierať z celého Slovenska okolo 1200  zvukových a u niektorých osôb aj video nahrávok s vypĺňaním anamnestických dotazníkov a testov kognitívnych schopností, pričom táto práca s jedným človekom trvá až 1 hodinu. Nehovoriac o tom, že ochotných zdravých, ale aj chorých starších ľudí je potrebné na takúto činnosť nájsť a získať. A do toho sa navyše negatívne podpisujú covidové opatrenia. Dá sa teda povedať, práce ako na kostole.

Po roku realizácie sa však už začínajú črtať prvé pozitívne výsledky, hoci o úspechu projektu sa ešte hovoriť nedá. Neostáva si len želať, aby sa riešiteľskému tímu podarilo ciele naplniť a tým prispeli k lepšej kvalite života najmä starších ľudí, ale aj k uplatneniu moderných metód informatiky v rozvoji medicínskych oblastí.

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv