Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou – aké zmeny nastali od 1. mája 2021?

Pridané 9. júna 2021 | Článok -

Parlament ešte minulý rok prijal novelu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aj keď bola novela prijatá už minulý rok, niektoré ustanovenia nadobudli účinnosť až 1. mája tohto roka. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien účinných od 1. mája 2021, ktoré táto novela zákona priniesla.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv