Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je potrebné vykonať do konca roka 2019

Pridané 25. októbra 2019 | Článok -

Lekárne a ambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby, nezabudnite na povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Túto povinnosť je potrebné si splniť do konca tohto roka 2019. Výnimkou sú tie lekárne a ambulancie, ktoré sa stali partnermi verejného sektora a majú zapísaných konečných užívateľoch výhod v registri partnerov verejného sektora, respektíve lekárne a ambulancie, ktoré ako právnické osoby vznikli po 1. novembri 2018.

Táto povinnosť bola zavedená novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj iných právnych predpisov. Nesplnenie tejto povinnosti bude pre lekáreň, respektíve ambulanciu znamenať uloženie sankcie.

Čítajte viac tu.

https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-do-obchodneho-registra-je-potrebne-vykonat-do-konca-roka-621/

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv