Zdravotná dokumentácia v papierovej podobe v optike GDPR

Pridané 24. októbra 2019 | Článok -

Pravidlá ochrany osobných údajov obsiahnuté najmä v nariadení GDPR stanovili povinnosti, na ktorých obsah je potrebné myslieť aj pri zdanlivo obyčajných situáciách v ambulanciách.

Takouto situáciou môže byť napríklad aj to, ak sa lekár rozhodne zdravotnú dokumentáciu vytlačiť z elektronickej knižky pacienta a uchovávať ju v papierovej podobe z rôznych dôvodov.

Od vás lekárov sa dozvedáme, že táto situácia je pomerne častou v ambulanciách. Pozrime sa teda bližšie, či takýto postup lekára je možný a či z pohľadu ochrany osobných údajov nejde o postup, ktorý by mohol znamenať udelenie sankcií.

Čítajte viac tu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv