Zmeny pri predpisovaní dietetických potravín pri prepustení z nemocnice a ambulantnej liečbe

Pridané 17. marca 2022 | Článok -

Najviac frekventovanou témou posledných mesiacov je novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“), ako aj zmeny, ktoré v súvislosti s predpisovaním liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín priniesla.

Konštatovali sme, že aj keď novela mala pôvodne zjednodušiť doterajšie postupy, nakoniec do praxe nepremietla to, čo deklarovala. Vzhľadom na problémy, ktoré to prinieslo nielen lekárom, ale aj samotným pacientom sa Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) rozhodlo pristúpiť k úprave a objasneniu  problematických situácií.

Svojim rozhodnutím z 15.2.2022 viaceré nepraktické body vyjasnilo. Toto rozhodnutie je účinné do skončenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv