9. verzia: Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2

Pridané 20. mája 2020 | Článok -

(verzia 9)

MZSR vydáva z dôvodu priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike ku dňu 19.5.2020 nasledovné úpravy k indikáciám pre odber vzoriek výterom z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe klinických príznakov

 • Pacient (dospelý alebo dieťa) s akútnou infekciou dýchacích ciest – náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, telesná teplota nad 38 °C po dobu 3 a viac dní bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz, resp. ak nie je známa epidemiologická anamnéza napr. anamnéza cestovania alebo pobytu v krajine/oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite, počas 14 dní pred objavením sa symptómov, alebo pri skupinách, ktoré majú výnimku prechodu cez štátne hranice (napr. nákladná, lodná doprava), dýchavičnosť
 • Pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným COVID-19
 • Klienti v zariadeniach sociálnych služieb alebo MRK s respiračnou infekciou (na indikáciu všeobecného lekára, infektológa, epidemiológa, alebo hygienika)
 • Tehotné pacientky, ktoré prišli na pôrod akútne a majú respiračnú infekciu alebo kontakt s potvrdeným (v posledných 14 dňoch) alebo s pravdepodobným prípadom COVID-19 (v procese vyšetrenia PCR)
 • Pacienti pred akútnym operačným/intervenčným výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a/alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény pre COVID-19
 • Pacienti na OAIM a JIS pri náhlom vývoji respiračnej insuficiencie s nejasnou etiológiou
 • Pacient vyžadujúci hospitalizáciu (SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz

Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe epidemiologických a iných kritérií

 • Úzke kontakty s potvrdenou infekciou COVID-19 (odobrať výter sa odporúča v 5. deň a v prípade negativity zvážiť obder aj v 14. deň)
 • Pacient po prekonaní infekcie COVID-19 (nutnosť dvoch negatívnych PCR vyšetrení)
 • Je možné zvážiť vyšetrenie exponovaných zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v karanténnych centrách (napr. MVSR pri repartriácii, s ľuďmi bez domova), MO SR, OZ SR pri práci s rizikovými skupinami (pre túto skupinu je možné stanoviť protilátky proti SARS-CoV-2 a do zátvorky (imunoanalýza, RDT test)
 • Psychiatrickí pacienti, u ktorých nie je možné odobrať valídnu objektívnu anamnézu alebo s nízkou úrovňou dodržiavania epidemiologických štandardov
 • Klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb a CDR, denných stacionároch alebo z MRK pri reaktívnom RDT na COVID-19
 • Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe rozhodnutia lekára
 • Test pred odberom orgánu od darcu za účelom transplantácie
 • Klienti po absolvovaní 14-dňovej karantény pred umiestnením do ZSS alebo CDR
 • Pacienti pred prepustením z nemocnice, ktorí boli hospitalizovaní pre respiračnú infekciu, febrility alebo z epidemiologických dôvodov z rozhodnutia lekára metódou PCR alebo pred umiestnením do pobytového zariadenia sociálnych služieb a do CDR metódou RDT

Celý dokument v pdf formáte si môžete stiahnuť do svojho počítača po kliknutí SEM: Usmernenie pre indikácie k testovaniu SARS-CoV-2_od 19.5.2020 verzia 9

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv